We vullen de gemeenschappelijke ruimte met veel groen en leefbaarheid. Waterdoorlatende verharding als leidraad naar de woning, afsluiting met hop als knipoog naar het verleden, open graszones voor vertoef, wadi-structuur als verbindend element, groen als casco en parkeren in ’t groen.

1st beeld: Bloesem ontwerp • 2de beeld: geplande, uit te voeren ontwerp